12 05, 2020

Химийн  тэнхимийн эрдэм  шинжилгээний их семинарт урьж байна.

2020-05-12T08:38:50+00:00

МУИС, ШУС, БУС-ын Химийн  тэнхимийн эрдэм  шинжилгээний их семинарт эрдэмтэн багш, судлаач, оюутан та бүхнийг урьж байна. Их семинарын сэдэв: [...]

Химийн  тэнхимийн эрдэм  шинжилгээний их семинарт урьж байна.2020-05-12T08:38:50+00:00
2 09, 2017

Эмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдэлийн судалгааны багийн хуваарь

2017-12-06T23:44:21+00:00

Эмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдэлийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай [...]

Эмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдэлийн судалгааны багийн хуваарь2017-12-06T23:44:21+00:00
2 09, 2017

Шатах ашигт малтмалын хими ба хими-технологийн судалгааны багийн хуваарь

2017-12-06T23:45:13+00:00

Шатах ашигт малтмалын хими ба хими-технологийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж [...]

Шатах ашигт малтмалын хими ба хими-технологийн судалгааны багийн хуваарь2017-12-06T23:45:13+00:00
2 09, 2017

Биологын идэвхит байгалийн нэгдлийн химийн багийн хуваарь

2017-12-06T23:48:05+00:00

Биологын идэвхит байгалийн нэгдлийн химийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны [...]

Биологын идэвхит байгалийн нэгдлийн химийн багийн хуваарь2017-12-06T23:48:05+00:00
2 09, 2017

Органик синтезын судалгааны багийн семинарын хуваарь

2017-12-06T23:48:50+00:00

Органик синтезын судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.

Органик синтезын судалгааны багийн семинарын хуваарь2017-12-06T23:48:50+00:00
2 09, 2017

Физик химийн судалгааны багийн хуваарь

2017-12-06T23:43:29+00:00

Физик химийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.

Физик химийн судалгааны багийн хуваарь2017-12-06T23:43:29+00:00
2 09, 2017

Хүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйн судалгааны багийн хуваарь

2017-12-12T09:15:59+00:00

Хүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу [...]

Хүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйн судалгааны багийн хуваарь2017-12-12T09:15:59+00:00
2 09, 2017

Химийн дидактикын судалгааны багийн хуваарь

2017-12-04T22:10:49+00:00

Химийн дидактикын судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.

Химийн дидактикын судалгааны багийн хуваарь2017-12-04T22:10:49+00:00