Судалгааны семинар

Эмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдэлийн судалгааны багийн хуваарь

Эмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдэлийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж...
Дэлгэрэнгүй

Шатах ашигт малтмалын хими ба хими-технологийн судалгааны багийн хуваарь

Шатах ашигт малтмалын хими ба хими-технологийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай...
Дэлгэрэнгүй

Биологын идэвхит байгалийн нэгдлийн химийн багийн хуваарь

Биологын идэвхит байгалийн нэгдлийн химийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж...
Дэлгэрэнгүй

Органик синтезын судалгааны багийн семинарын хуваарь

Органик синтезын судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.
Дэлгэрэнгүй

Физик химийн судалгааны багийн хуваарь

Физик химийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.
Дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйн судалгааны багийн хуваарь

Хүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны...
Дэлгэрэнгүй

Химийн дидактикын судалгааны багийн хуваарь

Химийн дидактикын судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.
Дэлгэрэнгүй

2017-2018 оны судалгааны семинар

2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа.
Дэлгэрэнгүй