“БИЧИЛ ЕРТӨНЦИЙН НУУЦЫГ НЭЭГЧ – 2022 тэмцээн

2022 оны 12 сарын 14-ны өдөр Биологийн тэнхимийн Микробиологийн дэд хөтөлбөрөөс жил бүр уламжлал болгон явагддаг “БИЧИЛ ЕРТӨНЦИЙН НУУЦЫГ НЭЭГЧ” тэмцээн 17 дахь удаагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд МУИС-ийн 2 баг, бусад их сургуулийн 4 баг (АШУҮИС, ШУТИС) -ийн оюутнууд ганцаарчилсан болон багийн төрлөөр мэдлэг чадвараа сорилоо.

Микробиологийн дэд хөтөлбөр

 

 

 

80 ЖИЛ