Биологийн тэнхимийн “ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ-2019” -д оролцохыг урьж байна.