МУИС, ШУС, БУС-ын Биологийн тэнхим Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар

Оюутны эрдэм  шинжилгээний бага хурал

 МУИС, МУБИС, ХААИС, ХСИС-ийн

Экологи-Байгаль хамгаалал, Биологи, Биологийн нөөц судлал, Биологийн багш, Байгаль орчны салбарын хууль эрхзүй, байгаль орчин-эдийн засаг чиглэлээр хээрийн судалгаа болон бусад холбогдох судалгааны ажилд оролцсон бакалавр, магистрын түвшний оюутан та бүхнийг “Судлаач оюутан: Хүмүүний оршихуй нь байгаль эхтэй харилцах бидний зохиролт үйлээс хамаатай…” урианы дор 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа

“СУДЛААЧ ОЮУТАН – 2018” эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцохыг урьж байна.

Хурлын тов: 2018 оны 12 сарын 08-ны өдөр, 09:00 цагаас

Хаана: МУИС-ийн Номын сан, II давхар, 202 тоот хурлын заал

Хурлыг зохион байгуулагч:

WWF Монгол дахь хөтөлбөрийн газар

МУИС, Биологийн тэнхим

Холбоо барих хаяг: sudlaachoyutan@gmail.com

Улаанбаатар 2018

Зорилго:

Тус хурлын зорилго нь Экологи-Биологи-Байгаль хамгааллын чиглэлээр хээрийн судалгаа болон бусад холбогдох судалгааны ажилд оролцсон бакалавр, магистрын түвшний оюутнуудын судалгааны ажлыг чиглүүлэх, үр дүнг дээшлүүлэх, туршлага солилцох, дэмжихэд оршино.

Хамрах хүрээ: Экологи-Байгаль хамгаалал, Биологи, Биологийн нөөц судлал, Биологийн багш, Байгаль орчны салбарын хууль эрхзүй, байгаль орчин-эдийн засаг чиглэлээр хээрийн судалгаа болон бусад холбогдох судалгааны ажилд оролцсон бакалавр, магистрын түвшний оюутан

 Хуралд оролцогчдод тавигдах шаардлага:

  1. МУИС, МУБИС, ХААИС, ХСИС-ийн бакалавр, магистрын түвшний суралцагч байх;
  2. Оюутан өөрийн биеэр тухайн хээрийн судалгаа болон холбогдох судалгааны ажилд оролцсон байх;
  3. Удирдагч багшийн тодорхойлолт: Үүнд хээрийн болон холбогдох судалгаанд биечлэн оролцсон эсэхийг тодорхойлсон;

Товч хураангуйд тавигдах шаардлага:

  1. Товч хураангуй нь: илтгэлийн сэдэв, илтгэгчийн овог нэр, удирдагчийн овог нэр, сургууль, холбоо барих цахим хаяг, утас зэргийг тусгасан байна;
  2. Илтгэлийн хураангуй нь 500 үг дотор багтаан Microsoft word ашиглан цаасны хэмжээг А5, захыг бүх талаас 2 см дээр, хураангуй үндсэн текстийн хэмжээ нь Arial 10 хэмжээгээр, сэдвийн нэрийг Arial 11 хэмжээгээр, bold формат, илтгэгчийн болон удирдагчийн овог нэрийг Arial 10 хэмжээгээр bold форматаар тус тус бэлтгэсэн байна;

Илтгэлд тавигдах шаардлага:

  1. Хурлын илтгэл нь Microsoft Powerpoint хэлбэрээр бэлтгэн ирүүлсэн байх;
  2. Илтгэл нь агуулга болон найруулга, дүрмийн алдаагүй байх;
  3. Илтгэлд ашиглагдсан зураг, тоон мэдээлэл бусдаас авсан бол эх сурвалжийг заавал дурдсан байх;
  4. Тухайн судалгааг санхүүжүүлсэн байгууллага, хувь хүмүүсийг дурдсан байх;
  5. Илтгэлийг 8-10 минут багтаан хэлэлцүүлнэ. /асуулт, хариулт 5 мин/;

Бүртгэлийн хугацаа:

Удирдагч багшийн тодорхойлолтын хамтаар судалгааны ажлын товч хураангуйг  2018 оны 12 сарын 03-ны өдрийн дотор sudlaachoyutan@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү;

Хуралд хэлэлцүүлэх илтгэлийг 2018 оны 12 сарын 07-ны өдрийн дотор sudlaachoyutan@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү;