Хөтөлбөрийн нэрИндексСургалтын төлөвлөгөө
Байгалийн нөөцийн менежментE 04130202Файлаар харах
БиологиE 05110101Файлаар харах
Биотехнологи E 07880201Файлаар харах
БиофизикE 05110102Файлаар харах
Биохими E 05120101Файлаар харах
Экологи E 05210101Файлаар харах