МУИС, ШУС, Биологийн тэнхим

Улаанбаатар 14200, ш/х 377, Утас: 976-75754400 (2419)

Э-мэйл: ibomongolia@gmail.com