Хөтөлбөрийн нэрИндексСургалтын төлөвлөгөө
БиологиF 05110101Файлаар харах
БиохимиF 05120101Файлаар харах
ЭкологиF 05210101Файлаар харах