Хөтөлбөрийн нэр Индекс Сургалтын төлөвлөгөө
Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи)D 011402Файлаар харах
БиологиD 051101Файлаар харах
Биологийн нөөцийн менежментD 052201Файлаар харах
БиотехнологиD 051202Файлаар харах
БиохимиD 051201Файлаар харах
ЭкологиD 052101Файлаар харах