“Маркетингийн менежмент”-ийн улсын V олимпиадад

Монголын Маркетингийн Холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Д.Дагвадоржийн нэрэмжит “Маркетингийн менежмент”-ийн улсын V олимпиадын 1-р шатны шалгаруулалтыг МУИС-ийн Завхан сургуулийн хэмжээнд удирдамж гарган  2015 оны 03 сарын 14нд зохион байгуулсан ба нийт 45 оюутан оролцож энхий 5 байрыг шалгаруулж шагнаж урамшууллаа. Мөн шалгарсан оюутнуудыг Уланбаатар хотод болсон Улсын олипиадад бэлтгэн оролцуулсан.   МУИС-ийн Завхан сургуулийн баг 3 дахь  жилдээ оролцсон. Уг олимпиадад нийт 13 их, дээд сургуулийн 17 баг оролцсон. Хөдөө, орон нутгаас Орхон, Дархан, Завхан гэсэн багууд оролцсон.

Уг олимпиад нь 2 шаттай явагддаг бөгөөд энэ жилийн олимпиадын нэгдүгээр шат нь 2015 оны 4 сарын 12-нд болж өнгөрсөн. Хоёрдугаар шат нь 4 сарын 19-нд болсон.

Манай багт:

Удирдагч багшаар БЭЗТ-ийн багш Ч.Удвалноров

Багийн ахлагч:     Тогосдэмбэрэл /MM4-1/

Багийн гишүүд:      Солонго /MM4-1/

    Билэгдэмбэрэл /MM4-1/

    Сэвжидмаа /AC2-1/

    Сэлэнгэ /CU3-1/ нар оролцсон.

Багийн гишүүдийн хувийн амжилтаар авч үзвэл 85 оюутнаас 38-д орсон болно